Festa Major de Gràcia

Més de dos-cents anys de festa i tradició

Apropem a les escoles el passat i el present de la Festa Major de Gràcia per construir futur festiu i comunitari

Com treballem

$

Demo i explicació

Sessió 1:30 h a l’escola per explicar el tret distintiu de la festa

$

Fem un projecte

Sessió 1:30 h a l’escola per conèixer la festa i peparar el projecte

$

Guarnim l’escola

L’escola s’organitza i desenvolupa el projecte de guarniment 

N

Festa Guarnim

Celebrem un dia de festa major amb totes les escoles participants

Avaluació alumnes

$

Avaluació professorat

$

Avalució Festa Guarnim

$

Les escoles Guarnim

Nou Patufet

Pare Poveda

Escola Rel

Sagrat Cor Diputació

Jesuïtes Gràcia

La Salle Gràcia

Col·legi Sant Josep

Escola Miralletes